Почетна / Студије / Основне академске студије / Менаџмент квалитета и стандардизација

Менаџмент квалитета и стандардизација

Наставни план и програм студијске групе Менаџмент квалитета и стандардизација – Акредитација 2014
Наставни план и програм студијске групе Управљање квалитетом – Акредитација 2009

Уверење о акредитацији студијског програма Менаџмент и организација
Књига предмета студијског програма Менаџмент и организација
Књига наставника студијског програма Менаџмент и организација

Прва година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Математика 1 2+2 6
2. Економија 2+2 6
3. Менаџмент 2+2 6
4. Основе информационо комуникационих технологија 2+1+1 5
5. Социологија 2+1 4
6. Психологија 2+1 4
7. Енглески језик струке 1 или Француски језик струке 2 1+1 1+1 5
8. Математика 2 2+2 6
9. Основи организације 2+2 6
10. Производни системи 2+2 6
11. Увод у информационе системе 2+1+1 6

Друга година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
3 4
12. Менаџмент људских ресурса 2+2 5
13. Инжењеринг процеса 2+2 6
14. Основе квалитета 2+2 6
15. Маркетинг 2+2 5
16. Теорија вероватноће 2+2 6
17. Енглески језик струке 2 или Француски језик струке 2 1+1 1+1 3
18. Финансијски менаџмент и рачуноводство 2+2 6
19. Статистика 2+2 6
20. Менаџмент технологије и развоја 2+2 6
21. Основе индустријског инжењерства 2+2 6
22. Управљање квалитетом 2+2 5

Трећа година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
5 6
23. Управљање документацијом 2+2 5
24. Операциона истраживања 1 2+2 6
25. Нормативно регулисање квалитета 2+2 5
26. Стандардизација 1 2+2 6
27. Логистика или Економика пословања и планирања 2+2 6
28. Теорија одлучивања 2+2 5
29. Контрола квалитета 2+1+1 5
30. Операциона истраживања 2 2+2 6
31. Метрологија са основама технике 2+1+1 6
32. Систем менаџмента квалитета 2+2 5
33. Планирање квалитета 2+2 5

Четврта година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
7 8
34. Систем квалитета животне средине 2+2+0 5
35. Систем менаџмента здравља и безбедности на раду 2+2+0 5
36. Инжењеринг квалитета 2+2+0 6
37. Управљање пројектима или Пословни информациони системи 2+2+0 6
38. Менаџмент тоталног квалитета или Анализа поузданости и ризика 2+2+0 4
39. Одабрана поглавља из Менаџмента квалитета 1 2+2+0 4
40. Оцена квалитета пословног система 2+2+0 6
41. Изборни предмет УК-1 2+2+0 4
42. Изборни предмет УК-2 2+2+0 4
43. Пројектовање организације или Пројектовање производних система 2+2+0 6
44. Стручна пракса 0+0+0 2
45. Завршни рад 0+0+0 7

 

Број часова дат је недељно, у облику (предавања)+(вежбе)+(практичне вежбе)

Листа изборних предмета УК-1 и УК-2 – 8 семестар

  • Одабрана поглавља из Менаџмента квалитета 2
  • Одабрана поглавља из Менаџмента квалитета 3
  • Одабрана поглавља из Менаџмента квалитета 4
  • Акредитација и сертификација
  • Енглески језик струке 3
  • Француски језик струке 3
  • Групна динамика и интерперсонални односи
  • Статистичко закључивање
  • Управљање одржавањем
  • Софтверска подршка управљању пројектима