Операциони менаџмент

Наставни план и програм студијске групе Операциони менаџмент – Акредитација 2014
Наставни план и програм студијске групе Операциони менаџмент – Акредитација 2009

Уверење о акредитацији студијског програма Менаџмент и организација
Књига предмета студијског програма Менаџмент и организација
Књига наставника студијског програма Менаџмент и организација

Прва година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
1 2
1. Математика 1 2+2 6
2. Економија 2+2 6
3. Менаџмент 2+2 6
4. Основе информационо комуникационих технологија 2+1+1 5
5. Социологија 2+1 4
6. Психологија 2+1 4
7. Енглески језик струке 1 или Француски језик струке 1 1+1 1+1 5
8. Математика 2 2+2 6
9. Основи организације 2+2 6
10. Производни системи 2+2 6
11. Увод у информационе системе 2+1+1 6

Друга година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
3 4
12. Менаџмент људских ресурса 2+2 5
13. Економика пословања и планирање 2+2 6
14. Mатематика 3 2+2 6
15. Маркетинг 2+2 5
16. Теорија вероватноће 2+2 6
17. Енглески језик струке 2 или Француски језик струке 2 1+1  1+1 3
18. Финансијски менаџмент и рачуноводство 2+2 6
19. Статистика 2+2 6
20. Менаџмент технологије и развоја 2+2 6
21. Основе индустријског инжењерства 2+2 6
22. Основе квалитета 2+2 5

Трећа година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
5 6
23. Управљање пројектима 2+2 6
24. Операциона истраживања 1 2+2 6
25. Логистика 2+2 7
26. Основе програмирања 2+1+1 6
27. Локација и распоред објеката или Инжењеринг процеса 2+2 6
28. Еколошки менаџмент 2+2 5
29. Менаџмент иновација 2+2 6
30. Управљачки системи 2+2 7
31. Операциона истраживања 2 2+2 6
32. Контрола квалитета или Теорија одлучивања 2+2 5

Четврта година

РЕД.БР. НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР БР.БОДОВА
7 8
33. Информациони системи предузећа 2+4+0 6
34. Планирање производње и услуга 3+2+0 6
35. Рачунарски интегрисана производња 2+2+0 6
36. Изборни предмет ОМ-1 2+2+0 4
37. Изборни предмет ОМ-2 2+2+0 4
38. Изборни предмет ОМ-3 2+2+0 4
39. Менаџмент производње и пружања услуга 2+2+0 6
40. Пројектовање производних система или Управљање малим и средњим предузећима 2+2+0 6
41. Управљање ланцима снабдевања 1 или Развој малих и средњих предузећа 2+2+0 5
42. Изборни предмет ОМ-4 2+2+0 4
43. Стручна пракса 0+0+0 2
44. Завршни рад 0+0+0 7

 

Број часова дат је недељно, у облику (предавања)+(вежбе)+(практичне вежбе)

Листа изборних предмета ОМ-1, ОМ-2 и ОМ-3 – 7 семестар

 • Управљање одржавањем
 • Континуално побољшавање производње
 • Анализа вредности
 • Менаџмент кључних перформанси производње
 • Комерцијализација технологије
 • Методе технолошког менаџмента
 • Технолошка стратегија предузећа
 • Методе оптимизације
 • Анализа поузданости и ризика
 • Дизајн за животну средину
 • Интелектуална својина

Листа изборних предмета ОМ-4 – 8 семестар

 • Флексибилне услуге и производња
 • Утврђивање и мерење учинка
 • Математички модели ефикасности
 • Иновациони пројекти
 • Еко-маркетинг
 • Енглески језик струке 3
 • Немачки језик струке 3
 • Француски језик струке 3
 • Електронско управљање производњом